previous next


Snow Goose flocks over Columbia NWR