previous next


White-fronted Tern, Paparoa National Park